Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Aktuality

Pozvánka na ustanovujúcu schôdzu
11. 12. 2014 (09:22:54)
Vykurovacie obdobie
30. 09. 2014 (14:44:19)
Oznam ŽP
16. 09. 2014 (09:51:28)
OznamPo novele zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sú zodpovední za odstraňovanie inváznych druhov z pozemkov vlastníci, nájomcovia a správcovia pozemkov. Podľa § 7b ods. 4 zákona: 

 

· Orgán ochrany prírody upozorňuje vlastníka, správcu alebo užívateľa pozemku na výskyt inváznych druhov rastlín a povinnosť ich odstraňovania a takej starostlivosti o pozemok, ktorá by zamedzila ich rozširovaniu;

 

·v zastavanom území obce upozorňuje vlastníkov pozemkov aj obec, v ktorej katastrálnom území sa pozemok nachádza.

 

Toto upozornenie zverejní obec na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má zriadené, alebo iným spôsobom v miestne obvyklým. 

Invázne druhy rastlín uvedené vo vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z.: 

- boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum) 
- ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) 
- pohánkovec (krídlatka) (Fallopia sp., syn. Reynoutria) 
- slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus) 
- netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera) 
- zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis) 
- zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea) 

Odpustová slávnosť 2014
01. 09. 2014 (12:51:58)

 

Aktualizácia zápisníc a uznesení
27. 08. 2014 (10:22:33)
Pozvánka na 23. schôdzu OZ
16. 08. 2014 (19:01:15)
Nová zbierka historických fotografií
29. 06. 2014 (11:38:16)
Pozvánka na 22. schôdzu OZ
24. 06. 2014 (22:11:36)
Pozvánka na schôdzu LUS
10. 05. 2014 (10:51:01)

Vážení návštevníci,

 

Pozývame Vás na ustanovujúcu schôdzu Lesnej urbárskej spoločnosti Vysoká, na ktorej sa uskutoční transformácia spoločnosti v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z.

 

Schôdza sa uskutoční dňa 31.5.2014 o 15:00  v budove kultúrneho domu Vysoká.

P O Z V Á N K A a program

 

Pozvaní sú všetci, ktorí figurujú na listoch vlastníctva č. 172 a č. 64 

LV 172 k nahliadnutiu

LV 64 k nahliadnutiu

V prípade, že sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžete zúčastniť, je potrebné vypísať a spätne zaslať splnomcnenie (súčasť pozvánky) na osobu, ktorá Vás bude na tejto schôdzi zastupovať.

VAŠA ÚČASŤ JE NEVYHNUTNÁ!!! V opačnom prípade Vám hrozia sankcie v zmysle zákona 97/2013 Z.z

 

Strana:  <<   <  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >  >>
generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2018 LEKOX.sk