Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Titulka

 

Oznámenie GDPR

Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

Prevádzkovateľ – Obec Vysoká, so sídlom Vysoká 73 Vysoká, 08274, IČO: 00327999 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Vysoká facebookovej stránke a iných a budú uchovávané po dobu 3 rokov.19. Výstup na Homôlku. Ďakujem všetkým zúčastneným. V najbližšej dobe budú všetky foto dostupné na našej stránke.


 
 
generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2019 LEKOX.sk